Nederland telt nu 21 Nationale Parken

03-10-2018 0 reacties

Sinds 1 oktober 2018 vormen de Markerwadden samen met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarsplassen Nationaal Park Nieuw Land.

Een gevarieerd, waterrijk landschap waar jonge deltanatuur haar gang kan gaan. Een door mensenhand gemaakt land waar nog steeds aan doorgebouwd wordt. Ieder bezoek is er anders en altijd is het een belevenis.

In haar speech waarin ze Nieuw land de status toekende van Nationaal park, roemde de Minister van LNV, Carola Schouten, het gebied vanwege haar rust, regelmaat en ruimte. Het gebied vormt een belangrijke trekpleister voor vogels op de Noord-Atlantische flyway en de Oostvaardersplassen waren de plek in Nederland van waaruit de zeearend zich over de rest van het land verspreidde. De komende jaren zullen de afzonderlijke gebieden zich verder tot één ecologische eenheid gaan ontwikkelen. Plannen en ideeën om het avontuurlijke karakter van het gebied beleefbaar te maken voor bezoekers worden gerealiseerd. Dit jaar wordt gewerkt aan het Masterplan met een ruimtelijke lange termijn visie die deze ambities zal verbeelden. Voor meer informatie: website nationaalparknieuwland.nl 

0  reacties