Verkenning Nationale Parken

06-11-2018 0 reacties

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer willen graag een beeld krijgen van het stelsel van unieke gebieden, uniek cultureel erfgoed, unieke natuurkernen, die kenmerkend en iconisch zijn voor natuur en landschap in Nederland.

Welke zijn de Nationale Parken Nieuwe Stijl die passen bij de benoemde waarden en ambities zoals gesteld in de criteria van het werkkader van de standaard? Een commissie van deskundigen o.l.v. de heer prof.mr. P. van Vollenhoven is gevraagd een verkenning hiernaar te doen. De commissie zal over ca 5 maanden hun resultaten presenteren.

De nieuwe Nationale Parken zijn gebieden die unieke natuurkernen, unieke landschappen en uniek cultureel erfgoed bevatten. De ondertekenaars van de Nationale Parken Deal hebben inmiddels een standaard opgesteld die de komende jaren als werkkader zal worden gebruikt en getoetst. In het werkkader zijn ambities vertaald in criteria waar gebieden die Nationaal Park Nieuwe Stijl willen zijn of worden, naartoe kunnen werken. De komende jaren gaan we aan de slag met dit werkkader. De inzet om hieraan te werken komt uit de Parken zelf.

0  reacties