Bijeenkomst Kernteam Samenwerkend Platform Nationale Parken

March 15, 2019 264 keer bekeken 0 comments

Het Kernteam Nationale Parken, de delegatie van de maatschappelijke organisaties uit het nieuwe Samenwerkend Platform van Nationale Parken, kwam op 26 februari 2019 voor de eerste maal bij elkaar.

BiCarola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is in een brief geïnformeerd dat het werkprogramma 2019-2022 is vastgesteld en dat het team start met de uitvoering ervan. Link naar website voor hele bericht.

Regiegroep

Het kernteam vraagt in de brief aan de Minister samen met de provincies de beoogde Regiegroep in te stellen.  Met de Regiegroep kan de aansturing over de uitvoering van het werkprogramma samen met de maatschappelijke organisaties worden opgepakt. Op die manier kunnen we de ambities uit de Standaard met elkaar tot een succes maken.

Leden

Het kernteam bestaat uit de volgende leden:

  • Hendrik Oosterveld  (voorzitter SNP)
  • Teo Wams (plv directeur Vereniging Natuurmonumenten) / Jan Gorter
  • Janine Caalders (voorzitter NP Utrechtse Heuvelrug)
  • Marga de Jager (directeur Merk en Leden ANWB) /Paul Makken
  • Jan van de Venis (voorzitter NP Duinen van Texel)
  • Adrienne Vriesendorp (bestuurslid FPG)

Vergaderstukken

Bekijk de vergaderstukken van het overleg van het kernteam op 26 februari 2019.

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...