Nationale Parken in nieuwe Nationale Omgevingsvisie

June 20, 2019 364 keer bekeken 0 comments

De Nationale Omgevingsvisie is uit met daarin goed nieuws voor de nationale parken.

In de nieuwe Omgevingsvisie geeft het Rijk aan hoe het de komende jaren op de ruimtelijke inrichting van Nederland wil sturen. De nationale parken krijgen daarin een belangrijke rol toebedeeld. Het Rijk ziet de nationale parken samen met het Kustlandschap, het Waddenlandschap, de Veluwe, het Groene Hart, de Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeer als waardevolle landschappen. Het zijn daarmee niet alleen prachtige natuuriconen in Nederland om te bezoeken, maar ook gebieden die in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen in het samenbrengen van landschap, natuur, landbouw en energie. Op naar nationale parken Nieuwe Stijl. Zie https://denationaleomgevingsvisie.nl/

 

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings