Van start met de Educatiestrategie

July 08, 2019 199 keer bekeken 0 comments

Educatie is een belangrijk aspect van elk Nationaal Park. Daarbij is het nodig om vooraf te weten wat je met educatie wilt bereiken en hoe je daarvoor welke doelgroepen met een passende werkwijze kunt benaderen.

Vragen die in een veranderende samenleving met enige regelmaat aandacht vragen. De recent ingestelde expertgroep educatie gaat in de educatie strategie hier een antwoord op geven. Een eerste concept educatie strategie willen zij eind van de zomer af hebben, om die daarna te bespreken met een nog in te stellen klankbordcommissie.
Afgelopen weken is met de coördinatoren educatie en communicatie van de Nationale Parken over het achterliggende doel van educatie gesproken. Duidelijk is wel dat het om veel meer gaat dan om kennis van natuur. De volgende stap is om de kenmerken van goede educatie te omschrijven.
Voor vragen over de educatie strategie en/of belangstelling voor de klankbordgroep mail met Ferrant de Haan (F.deHaan@nationaleparkenbureau.nl)
 

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings