Informatiebijeenkomst transitieopgaven

July 27, 2020 48 keer bekeken 0 comments

Aanleiding van de informatiebijeenkomst over de transitieopgaven op het gebied van op het gebied van Klimaat, Duurzame Energie en Landbouw vormde de LNV Regeling Ondersteuning Nationale Parken.

In deze regeling staat als voorwaarde opgenomen dat je als Nationaal Park in de subsidieaanvraag moet aangeven welke mogelijkheden je als park ziet om aan deze transitieopgaven een bijdrage te leveren. Het Nationale Parken Bureau had daarom Erin Schoute van het Ministerie van IenW, Toon Zwetsloot van de RVO en Mariska Harte van het Ministerie van LNV uitgenodigd om de deelnemers te informeren over de inhoud van deze dossiers en de stand van zaken. Onderwerpen als “wat houden deze transitieopgaven precies in, welk activiteiten lopen er nu vanuit het Rijk, provincies en gemeenten, in welke fase verkeren deze transitieprogramma’s, en waar moet ik zijn? ”passeerden de revue. De sprekers boden daarbij een aantal handvatten om met de subsidieaanvraag aan de slag te gaan, zoals sluit voor klimaatadaptatie aan bij de regionale stresstesten en de nu lopende risicodialogen, en pak voor lopende initiatieven rond Duurzame Energie de Regionale Energie Strategie (RES) voor jouw regio erbij.

De presentatie vindt u hier.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings