Voorlopige Adviescommissie Nationale Parken geïnstalleerd

30-07-2020 557 keer bekeken 0 reacties

De Nationale Parken in Nederland ontwikkelen zich in de richting van de standaard en komen daarbij vragen tegen over de uitwerking van de standaard en welke concrete stappen zij kunnen zetten. Onafhankelijk advies van deskundigen kan daarbij waardevol zijn. Daarvoor is de Voorlopige Adviescommissie Nationale Parken geïnstalleerd.

Zij kunnen parken een integraal advies geven over de plannen en ontwikkelingen van een Nationaal Park. De installatie was voor het NRC aanleiding voor een gesprek met voorzitter Eric Luiten bij een bezoek aan de Drentsche Aa.  Lees dit artikel in NRC Next. 

Achtergrond
De samenwerkende partijen van het programma hebben de Voorlopige Adviescommissie Nationale Parken ingesteld voor onafhankelijke, deskundige en éénduidige advisering over hun ontwikkeling. De adviezen moeten eraan bijdragen dat de ontwikkelingen in de Nationale Parken vergelijkbaar zijn en er uitwisseling van kennis tussen nationale parken wordt gestimuleerd. 
Daarnaast kunnen de adviezen een bijdrage leveren aan de evaluatie van de standaard in 2021. De adviescommissie heeft een adviserende rol en geen beoordelende taak. De adviezen zijn consistent en in de praktijk toepasbaar. De (tijdelijke) adviescommissie heeft geen juridische status.  De adviesaanvrager kan zijn een Nationaal Park (i.o.), een overheid of andere betrokken organisatie. De adviesaanvrager betaalt zelf de kosten die aan het opstellen van het advies zijn verbonden. Het secretariaat van de commissie ligt bij het Nationale Parken Bureau.

Integraal en afgewogen
De nieuwe standaard bevat criteria over natuur en het landschap, over aantrekkelijkheid voor bezoekers, over waarde voor de streek (economisch, sociaal en maatschappelijk) en over de organisatie van het park. Met elkaar een mix van voorwaarden die niet strijdig met elkaar moeten zijn. Dat vraagt maatwerk.

Goede bescherming van de kenmerkende waarde van het gebied is in veel gevallen al een uitdaging en de huidige grote aantallen bezoekers maken die uitdaging soms nog groter. En die aantallen gaan nog groeien. De waardering voor de natuur groeit en ook internationale bezoekers hebben meer aandacht voor Nationale Parken. De Nationale Parken moeten hier goed op voorbereid zijn zodat de natuur niet lijdt onder nog meer bezoekers en de mensen iets kunnen beleven en de kwaliteit van het gebied kunnen ervaren. 
En het gaat niet alleen om de relatie tussen meer bezoekers en kwaliteit van het gebied. Het gaat ook om andere raakvlakken. Bijvoorbeeld hoe een Nationaal Park de natuur en landschapswaarden kan versterken en tegelijk meer betekenis hebben voor de streek in economisch en sociaal opzicht. Zorg voor de kernwaarden van het gebied betekent dat niet alles overal kan, en dus moet een Nationaal Park ervoor zorgen dat de maatregelen voor de versterking van de natuur- en landschap ook van betekenis zijn voor de bewoners van het gebied. Dat moet meer zijn dan extra inkomsten uit toerisme. Te denken valt aan identiteit, kwaliteit leefomgeving, klimaatbestendige inrichting en afgestemd waterbeheer. 
Dit zijn enkele voorbeelden van waarbij verschillende aspecten van de standaard invloed hebben op elkaar. Het is de kunst om het zo te organiseren dat deze invloed resulteert in een wederzijdse versterking en de kwaliteiten van de Nationale Parken maximaal worden benut. 

De nu ingestelde Voorlopige Adviescommissie Nationale Parken gaat meedenken hoe dat kan. De voorzitter Eric Luiten, oud Rijksadviseur landschap, heeft sterke ideeën over de toekomst van natuur en landschap in Nederland. Naast Eric Luiten telt de adviescommissie nog vier andere leden. Deskundigen die met de parken mee denken over de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Nationale Parken gaan zélf aan de slag.
Door de brede samenstelling van de adviescommissie kan de adviescommissie een integrale en afgewogen advies geven aan Nationale Parken over hun plannen.

Wilt u meer informatie over de voorlopige adviescommissie of wilt u een adviesaanvraag indienen, kunt u contact opnemen met Ferrant de Haan, secretaris. 

Leden adviesommissie
Eric Luiten, Hoogleraar Landschapsarchitectuur (TU Delft), Spoorbouwmeester (ProRail & NS), voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Amsterdam. 
Marjan de Jager, Ervaren bestuurder (gemeenten en waterschap).
Agnes van de Berg, Hoogleraar psychologie RU Groningen. Deskundigheid: beleving en educatie.
Stefan Hartman, Stenden Hogeschool. Deskundigheid: Toerisme en ruimtelijke inrichting.
Merel Soons, Hoogleraar Universiteit Utrecht, deskundigheid ecologie, biodiversiteit en natuurbescherming.

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.