Kernteam

Het kernteam Nationale Parken vertegenwoordigt het Samenwerkend Platform Nationale Parken in de Regiegroep waarin ook de opdrachtgevers zitting hebben. Het kernteam is het scharnier tussen Parken, opdrachtgevers en de partners van de Nationale Parken Deal. Bovendien stuurt het inhoudelijk het NPB aan. Janneke van Montfort (manager NPB) voert het secretariaat van het kernteam.

Het kernteam heeft de volgende taken/bevoegdheden:

  • Functioneert namens het Samenwerkend Platform op basis van een mandaat  en heeft daarmee besluitvormende bevoegdheid.
  • Vertegenwoordigt het Samenwerkend Platform in Regiegroep.
  • Vertegenwoordigt het Samenwerkend Platform op landelijke en internationaal niveau.
  • Kan (tijdelijke) deelverzamelingen/werkgroepen, programmateams secretarissenoverleg, visitatie commissie, reflectiegroep etc.  instellen, overeenkomsten sluiten.
  • Verzorgt inhoudelijke sturing Nationale Parken Bureau in lijn met de Regiegroep.

Zie ook: verslagen van overleg kernteam.

Cookie-instellingen