Agenda Natuurinclusief 2.0: nationale parken als nationale hotspots voor gezondheid

06-11-2023 364 keer bekeken 0 reacties

Vrijdag 3 november is de Agenda Natuurinclusief 2.0 aangeboden aan de Ministerraad met daarin diverse nationale parken als voorbeeld voor gebiedsoverstijgende samenwerking en groene hotspots voor gezondheid.

Een natuurinclusieve samenleving, dat moet als muziek in de oren klinken bij alle betrokkenen bij de nationale parken. Deze toekomst kan zo maar eens een stap dichterbij gekomen zijn, want vrijdag is de Agenda Natuurinclusief 2.0 aangeboden aan de Ministerraad met daarin diverse nationale parken als voorbeeld voor gebiedsoverstijgende samenwerking en groene hotspots voor gezondheid.

Rol nationale parken
De Nederlandse nationale parken krijgen in de Agenda Natuurinclusief een rol van betekenis als het gaat om gezondheid. Nationale Parken behoren tot de grootste groene gezondheidsspots van Nederland. Het idee is de samenwerking tussen nationale parken en de gezondheidssector te versterken met pilots in enkele parken. De resultaten en ervaringen worden ingezet om programma’s te integreren in beleid en financiering van rijksoverheid, andere overheden en zorgverzekeraars. Zo heeft het ‘Blue Zone’ project in Nationaal Park Maasduinen een plek in de Agenda Natuurinclusief 2.0. Dit project richt zich op preventieve zorg als pijler voor de hele Maasvallei in samenwerking met onderwijs- en zorginstellingen en landbouwondernemers. Inmiddels is – in opdracht van de Domeinen Gezondheid en Financiën van de Agenda - een onderzoek gestart naar de publieke gezondheidsbaten van nationale parken en natuurgebieden. De resultaten daarvan kunnen worden meegenomen in het vervolgproces.

Groeiprojecten
De nationale parken komen ook terug in de zogenaamde ‘groeiprojecten’: Dit zijn initiatieven waarin verschillende disciplines elkaar vinden en versterken en die zichtbaar en tastbaar natuurinclusiviteit uitstralen. Als voorbeeld wordt genoemd Wetter & Moar, het ambiteuze, integrale programma voor het Friese veenweidegebied waarin het nationaal park de Alde Feanen ligt: “Wetter & Moar heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan een inventarisatie van behoeften en visies in het veenweidegebied. Eind 2023 landen deze inspanningen in een netwerkorganisatie die innovaties in het Friese Veenweidegebied verenigt, op weg naar een duurzaam perspectief voor bewoners, bezoekers, ondernemers en landschaps- en terreinbeheerders. De netwerkorganisatie is een nieuw opgerichte entiteit die in nauwe verbinding staat met de verschillende deelgebieden in het Veenweidegebied”, aldus de Agenda Natuurinclusief 2.0.

Groeiproject Van zee tot zweth is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het Nationaal Park Hollandse Duinen in oprichting en wordt ook als voorbeeld genoemd. De Agenda Natuurinclusief 2.0 schrijft: “Het project richt zich op het verbeteren van de verbinding tussen losse gebieden in de langgerekte zone tussen Den Haag en het Westland. Het doel is een aaneengesloten park met regionale betekenis in de overgang stad-land, waarin natuur- en recreatiegebieden op een integrale wijze zijn samengebracht en verbonden door een groene route (Parkway) van Zee tot Zweth.”  

Agenda Natuurinclusief 2.0
De Agenda Natuurinclusief 2.0 geeft de landelijke richting aan naar een natuurinclusieve samenleving in 2050. De focus ligt op het versterken van de 70% niet-beschermde natuur van Nederland waarin we dagelijks leven, wonen, werken, reizen, spelen en recreëren. Van natuur in het weiland en op het boerenerf tot in de achtertuin en straat, van het recreatiegebied zonder beschermde Natura2000 status tot op het bedrijventerrein. De voorgestelde ontwikkelingen uit de Agenda Natuurinclusief 2.0 passen mooi bij de doelen in het beleidsprogramma nationale parken 2024 – 2030 dat dit jaar door Rijk en Provincies is vastgesteld. De Agenda kan een verdere (financiële) impuls bieden voor de nationale parken in Nederland.

Download de Agenda Natuurinclusief 2.0

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen