Partners

Tijdens het Nationale Parken Festival op 17 maart 2016 hebben 14 partijen de Nationale Parken Deal ondertekend. Deze partijen werken samen om de kwaliteiten van de nationale parken in Nederland te verhogen, de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te vergroten en de identiteit van de gebieden te versterken door aan een sterk merk te werken. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft zich later bij de partners gevoegd.

 

Partners

Interprovinciaal Overleg (IPO), NBTC Holland Marketing, MKB Nederland, IVN natuureducatie, Staatsbosbeheer, ANWB, Ministerie van LNV, LandschappenNL, Gastvrij Nederland, Ondernemersorganisatie VNO-NCW, Samenwerkingsverband Nationale Parken, Natuurmonumenten, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Rijksadviseur voor Landschap en Water (RCA).

Cookie-instellingen