Leernetwerk Landbouw en Natuur

1061 keer bekeken 0 reacties

Begin

27-09-2018 om 10:30

Einde

27-09-2018 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

 

10.30

Welkom met een kop koffie en Blokzijliger Brok bij Weidevol

Een biologisch melkveebedrijf met veel aandacht voor weidevogelbeheer en het werk van Natuurmonumenten

10.50-11.00

Opening door Janneke van Montfort, programmamanager Nationale Parken Bureau

“Een toekomstperspectief voor Nationale Parken Nieuwe Stijl”

11.00-11.25 

Ontwikkelingen rond natuur en landbouw

In Nederland werken we aan een transitie naar een natuurinclusieve landbouw. De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit benadrukt het belang hiervan en steunt dit op diverse manieren. Wat houdt deze transitie in en wat gebeurt er op dat gebied bij het ministerie (en elders)?

Door Mariska Harte van het Ministerie van LNV, de directie Natuur en Biodiversiteit

11.25-11.50

Een nieuwe relatie tussen landbouw, natuur en de leefomgeving

Boeren en tuinders verzorgen dier, plant en omgeving. Zij staan midden in de maatschappij en hebben de maatschappij veel te bieden. Naast voedsel zorgt de boer voor energie, waterberging, beheer van landschap en natuur, recreatie, zorg, educatie en meer. De druk op de land- en tuinbouw is voelbaar en dit vraagt om een vernieuwende manier van boeren. Vanuit deze veelzijdigheid is het uitgangspunt van ZLTO dat ‘Boeren een oplossing hebben’.

Door Hans Huijbers, bestuurder van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)

11.50-12.15

Vragenronde nav presentaties

12.15-13.00

Lunch – met (facultatief) een korte rondleiding over Weidevol

13.00-15.15

Workshops

Na de twee ochtendinleidingen willen we in de middag aan de hand van vier praktijkvoorbeelden vanuit verschillende invalshoeken een slag dieper gaan. In de workshops gaan we in discussie over de verschillende aspecten die om de hoek komen kijken bij een betere verbinding tussen landbouw en Nationale Parken. Vanuit welk perspectief kijkt een landbouwer? Waar zitten mogelijkheden voor samenwerking voor betrokken partijen? Wat zijn de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden? Wat zijn succesfactoren of belemmeringen die je tegenkomt, wat zijn de do’s and don’ts?

De thema’s van de workshops  zijn:

1.       Akkervogel-vriendelijk boeren langs de Oosterschelde (door Chris Vreugdenhil, Zeeuws landschap)

2.       Eilanddeal Schiermonnikoog: op een biodiverser eiland valt nog meer te beleven (door Ludie van de Bijl en/of Martin Hagen, Boerenbelang Schiermonnikoog en Arjen Kok, Natuurmonumenten)

3.       Biologisch boeren icm natuurbeheer in natuurgebied Weerribben-Wieden ( door melkveehouderij Weidevol)

4.       Landschapsherstelproject Ooijpolder ( door Jaap Dirkmaat, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en een deelnemende boer)

15.15

Plenaire bijeenkomst

Korte weergave resultaten en opbrengsten uit workshops:

- welke inzichten en conclusies hebben deze opgeleverd?

- waar zitten aanknopingspunten voor “wederzijdse winst”?

- Afspraken maken voor vervolg (‘agenda’)

15.30

Afsluiting door Janneke van Montfort

Samenvatten van afspraken en vervolgstappen

15.30-16.00

Hapje/drankje

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen