Symposium Samen voor Natuur

123 keer bekeken 0 reacties

Begin

29-11-2019 om 12:30

Einde

29-11-2019 om 17:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

‘Samen voor Natuur’ met als thema ‘Biodiversiteitsmonitoring door wetenschappers, scholen en burgers’.

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Europa, in het bijzonder niet met de insecten. De laatste jaren zijn daar verscheidene alarmerende studies over verschenen. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat we eigenlijk nog niet zoveel weten; grote delen van Nederland worden maar zeer beperkt gemonitord en er zijn maar weinig doorlopende reeksen beschikbaar. Daarom komt er steeds meer aandacht voor biomonitoring en wordt er nagedacht over het betrekken van nieuwe groepen mensen om meer waarnemingen te kunnen doen.  

 

Op deze middag focussen we ons op twee sporen in het monitoren van de biodiversiteit. Het eerste spoor zijn de technische ontwikkelingen in het monitoren. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de gebruikte methodes? Welke nieuwe technologieën kunnen ingezet worden voor het monitoren? Het tweede spoor is de sociaalmaatschappelijke kant van het monitoren. Hoe betrek je zoveel mogelijk (of de juiste) mensen, zowel burgers als leerlingen op scholen? En kun je mensen ook meer betrekken bij de natuur door ze te laten monitoren? 

 

Conceptprogramma:

Inleidingen

- Trends en verwachtingen t.a.v. biodiversiteit in Europa, door Chris van Swaay, projectleider bij de Vlinderstichting, onder andere van het Landelijk Meetnet Vlinders. 

- Overzicht van technieken in biodiversiteitsmonitoring: van automatische detectie tot burgerwetenschap, door Margje Voeten, Lector Innovatieve Biomonitoring bij HAS Hogeschool i.s.m. Naturalis 

Workshoprondes

workshoprondes waarin praktische handvatten voor monitoring besproken en bediscussieerd worden.  

Afsluitende reflectie

van columnist Koos Dijksterhuis, schrijver en columnist van onder andere Trouw.

0  reacties

Cookie-instellingen