Kennisbijeenkomst Nationale Parken

221 keer bekeken 0 reacties

Begin

01-07-2021 om 13:00

Einde

01-07-2021 om 15:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Hoe geef je invulling aan goed opdrachtgeverschap voor een landschaps-ecologische systeemanalyse en een landschapsbiografie?

Toelichting

Eén van de grote opgaven voor Nationale Parken Nieuwe Stijl is om de kwaliteit, de samenhang en de onderlinge relaties tussen het landschaps-ecologische systeem en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van een park te versterken. In de onlangs gepresenteerde Leidraad bij de Standaard staat dat een gedegen analyse van het landschap, de natuur en het ecologische systeem daarvoor de basis vormt. In de Leidraad wordt aangegeven dat je dit kunt doen met behulp van een landschapsbiografie en landschaps-ecologische systeemanalyse, bij voorkeur geïntegreerd.

Een aantal parken heeft dit traject inmiddels doorlopen. Andere parken zitten middenin in dit traject. Een aantal nationale parken wil hier nog mee aan de slag en verkeert in de beginfase. Vragen die spelen, zijn: hoe stel je nu een goede opdracht voor een landschapsbiografie en landschaps-ecologische systeemanalyse op? Hoe hebben anderen dat aangepakt? Wat wil je bereiken met de analyses? Voor welke doelen ga je de resultaten gebruiken?

Doel bijeenkomst

Na afloop heb je meer inzicht in de toegevoegde waarde van een landschapsbiografie en landschaps-ecologische systeemanalyse, hoe je dit kunt aanpakken en hoe je het opdrachtgeverschap hiervoor in kunt vullen.

Opzet bijeenkomst

Op 1  juli zullen leden van het expertteam Natuur en Landschap aan de hand van voorbeelden toelichten hoe je een dergelijk traject kunt aanpakken. Wat neem je op in de opdrachtomschrijving en offerte-uitvragen? Welke onderdelen moeten deze documenten minimaal bevatten om in de volgende stap een gedegen landschapsstrategie uit te kunnen werken, en waar moet je bij de uitvoering van een opdracht op letten? Ook het proces is van belang: wie betrek je bij het traject, waarom is dat belangrijk? Hoe kun je participatie handen en voeten geven en hoe lang duurt zo’n traject ongeveer? Parken die dit traject achter de rug hebben, kunnen aangeven waar je op moet letten en wat voor hen van toegevoegde waarde is geweest.

Aanmelden kan bij info@nationaleparkenbureau.nl,  graag vòòr 15 juni.

0  reacties

Cookie-instellingen