Kenniscafé biodiversiteit

63 keer bekeken 0 reacties

Begin

29-06-2021 om 15:00

Einde

29-06-2021 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op 29 juni (15.00 – 16.30 uur) organiseert de Topsector Agri & Food samen met het Regiebureau POP en Stichting Deltaplan biodiversiteitsherstel een digitaal kenniscafé Biodiversiteit in de landbouw.

Heb je interesse om aan te sluiten? Aanmelden kan via Kenniscafé (kia-landbouwwatervoedsel.nl).

Herstel en benutting van biodiversiteit in de landbouw staat hoog op de agenda van overheden, ketenpartijen en boerenorganisaties. In veel regio’s lopen allerlei initiatieven om deze ambitie te realiseren. Maar welke mogelijkheden zijn daarvoor? Wat kunnen boeren doen? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat werken aan biodiversiteit ook betaald wordt? Er zijn veel vragen waar partijen die met biodiversiteit in de landbouw mee aan de slag gaan, tegenaan lopen. De Topsector Agri & Food en het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) steunen verschillende kennis- en innovatieprojecten op het gebied van monitoring en KPI-ontwikkeling, natuurinclusieve landbouw, verdienmodellen, gebiedsgerichte aanpak en voedselbossen.

Wat gaan we doen?
In dit kenniscafé krijgen regionale overheden, ketenpartijen en boerenorganisaties praktische handvatten om agrarische bedrijven op de juiste wijze te ondersteunen om tot een versterkte biodiversiteit in het agrarisch gebied te komen.

Programma
15.00 uur Opening – Anne van Doorn, Wageningen University & Research

Melkveehouderij
15.05 uur Werken aan biodiversiteit in de melkveehouderij met de biodiversiteitsmonitor – Jelle Zijlstra, Wageningen University & Research
15.15 uur Resultaten uit het POP3-project Natuurinclusieve verdienmodellen - Jelle Pilat
15.25 uur Discussie

Akkerbouw
15.30 uur Werken aan biodiversiteit in de akkerbouw met de biodiversiteitsmonitor – Wijnand Sukkel, Wageningen University & Research
15.40 uur Akker van de toekomst - Jetze Kempenaar
15.50 uur Discussie

Gebiedsgerichte aanpak
15.55 uur Belonen van bijdragen aan biodiversiteit door gebiedspartijen – Huib Silvis, Wageningen University & Research
16.05 uur Verdienmodellenvergroening en innovatie biodiversiteit, 3 projecten in de Veenkoloniën - Tijske de Groot
16.15 uur Discussie

16.25 uur Samenvatting en afsluiting – Anne van Doorn, Wageningen University & Research

16.30 uur Einde

Cookie-instellingen