Standaard voor gebiedsaanduiding nationaal park als werkkader

14-06-2018 2956 keer bekeken 0 reacties

In de Nationale Parken Deal (2016) zijn afspraken gemaakt over de kwaliteitsverbetering van de nationale parken en de bijbehorende ambities voor nationale parken van de toekomst. Het afgelopen jaar is door vier themagerichte expertteams en een breed samengestelde projectgroep gewerkt aan het vertalen van deze ambities in criteria voor nationale parken. Deze criteria zijn opgenomen in deze standaard, het werkkader met de ambitiecriteria voor de transitie van Nationale Parken.

Dit werkkader is door het shareholdersoverleg van de Nationale Parken vastgesteld op 9 april jl.  Het shareholdersoverleg was het erover eens dat het nu nog te vroeg is voor het vastleggen van een vernieuwde Standaard in regelgeving. Daarom dat we nu eerst met een werkkader aan de slag gaan om te kijken of deze criteria werkbaar, haalbaar en toepasbaar zijn.  Over twee a drie jaar zullen de partijen van de Nationale Parken Deal dit werkkader met de ambitiecriteria evalueren, waar nodig aanpassen en vastleggen in een vernieuwde Standaard. Dit betekent dus dat bijgevoegd werkkader geen status heeft of dat hier rechten aan kunnen worden ontleend. Het geeft handvatten en richtsnoeren voor nationale parken die een kwaliteitsverbetering nastreven en een transformatie willen doormaken naar verbreding van de doelstellingen.

De (aspirant-) nationale parken kunnen met deze criteria in de hand de komende jaren werken aan het realiseren van de ambities. Daar past advies en ondersteuning bij door de partijen van de Nationale Parken Deal en de parken die zelf de kennis en kunde in huis hebben om elkaar te helpen en te adviseren over de implementatie en uitwerking van de criteria in de gebieden. Het Nationale Parken Bureau (NPB) gaat helpen, organiseren, faciliteren en stimuleren door experts bij elkaar te brengen en verbindingen te leggen met en tussen de gebieden. Het NPB zal in samenwerking met de (aspirant-) nationale parken een aantal algemene informatiebijeenkomsten organiseren over dit werkkader. Houdt u voor data en de verdere uitwerking, deze website en de nieuwsbrief in de gaten. Het NPB organiseert samen met het SNP daarnaast leernetwerken, waarin de realisatie van de ambities uit dit werkkader thematisch aan bod komen.

Meer informatie

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen