Samen bouwen aan Nationaal Park Hollandse Duinen

16-07-2019 1480 keer bekeken 0 reacties

Invulling geven aan de opgestelde ambities, gebeurt in nauwe samenwerking met partners van Nationaal Park Hollandse Duinen.

De rol van het kernteam is hierbij inspirerend, verbindend en faciliterend. In dat kader heeft het NP Hollandse Duinen de afgelopen periode mooie, energieke en inspirerende sessies gehouden over verschillende onderwerpen, voor verschillende doelgroepen. Zo organiseerde het kernteam een workshop over perspectiefrijke toekomst(en) en een workshop hoe je samen kunt werken aan een sterk en onderscheidend merk. Daarnaast zijn er verschillende sessies gehouden over borden in het gebied en zonering. Stuk voor stuk sessies met mooie resultaten.

Interactieve workshop: Perspectiefrijke toekomst(en) Nationaal Park Hollandse Duinen
Deze workshop was een gezamenlijk initiatief van Nationaal Park Hollandse Duinen en een team van onderzoekers van de Universiteit van Stockholm, de Universiteit van Stanford en de Taskforce voor Modellen en Scenario’s van het IPBES die methoden ontwikkelen voor het uitdenken van positieve toekomstscenario's.
Hiervoor is gebruik gemaakt van het IPBES ‘Nature Futures’ raamwerk en het ‘3 Horizons raamwerk’ van de Stockholm University. Deelnemers kwamen in werkgroepen tot drie positieve scenario’s die als input dienen voor de Landschapsstrategie van Nationaal Park Hollandse Duinen. De geïdentificeerde perspectieven en inzichten worden ook ingebracht in het ontwikkelingsproces voor nieuwe scenario's van het IPBES. Dit was één van de eerste casestudies op regionale schaal. De ervaringen worden gebruikt voor nieuwe casestudies over de hele wereld.

Samen bouwen aan een sterk & onderscheidend merk
In Hollandse Duinen gebeurt al ontzettend veel. Mooie belevenissen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de gewenste gebieds- en merkidentiteit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Vanuit de vakgroep communicatie zijn afwegingscriteria opgesteld inclusief bijbehorende toolboxen. Hiermee kan getoetst worden wanneer iets past bij het merk en hoe we hier vervolgens zichtbaarheid aan kunnen geven. Dit model noemen we de communicatietrechter. Tijdens een mooie sessie met de marketing-/communicatieadviseurs van onze partners is dit model gedeeld, getest en zijn de ‘tools’ beschikbaar gesteld. Daarnaast werkt de vakgroep in co-creatie een nieuw concept uit. Resultaat: meer zichtbaarheid voor Nationaal Park Hollandse Duinen door passende belevenissen en de inzet van middelen van onze partners. Een eerste sessie met een vervolg, want bouwen aan een sterk merk blijft een continue proces.

Werken aan een herkenbare gebiedsidentiteit
Met diverse terreinbeheerders is een start gemaakt met het zichtbaar maken van Nationaal Park Hollandse Duinen in het gebied. Gekeken is naar borden die aan vervanging toe zijn. Welke borden lenen zich voor het label Nationaal Park Hollandse Duinen. Tevens is gesproken over zonering, de statusaanvraag en de toegevoegde waarde van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Samen werken we aan een Nationaal Park van wereldklasse!
 
Foto: de marketing-/communicatieadviseurs onthullen tijdens de bijeenkomst een kinderpicknicktafel met informatie over Nationaal Park Hollandse Duinen en andere ontdekplekken in het prachtige gebied. >

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen