Landschapsstrategie Nationaal park Hollandse Duinen

04-11-2019 2015 keer bekeken 0 reacties

In Nationaal Park Hollandse Duinen is gestart met een pilot Landschapsstrategie; het is pionieren om samen tot een ruimtelijk plan (regionaal ontwerp) te komen op het schaalniveau van het hele Nationaal Park.

Een belangrijk criterium in de ‘Standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl’ is dat nationale parken meer zijn dan alleen de huidige natuurkernen. Ze vormen een ensemble met de landelijke en cultuurhistorische omgeving. Het opstellen van de Landschapsstrategie levert een belangrijke bijdrage aan dit criterium. Met de landschapsstrategie wordt invulling gegeven aan de ruimtelijke strategie voor het gebied op korte termijn (komende 10 jaar) vanuit het perspectief op lange termijn.

Randvoorwaarde die hierbij gesteld is, is dat de Landschapsstrategie wervend en verbindend is voor verschillende groepen in het gebied. Diverse groepen zullen daarom actief betrokken worden bij het proces.

De eerste stap is een landschaps-ecologische analyse, die niet alleen benoemd welke kusttypes, gradiënten en biodiversiteit  aanwezig zijn in het gebied, maar ook laat zien waar potentie en ruimte is voor natuurlijke processen en dynamiek. Daarnaast wordt inzicht geboden in wat die processen  het gebied brengen in de grote maatschappelijke opgaven zoals  klimaatadaptatie en kustveiligheid. Dit levert beheerstrategieën op die hun plek vinden in de landschapsstrategie.

Meer weten over de landschapsstrategie? Stuur uw vraag aan g.leltz@dunea.nl

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen