Kamerbrief stikstofmaatregelen natuur

26-02-2020 1604 keer bekeken 0 reacties

Aanvullende 250 miljoen subsidie voor terreinbeheerders voor aanleg, herstel en verbetering van N2000

In het kader van het stikstof beleid schreef de minister Schouten op 19 februari de Tweede Kamer over de volgende stap die het kabinet zet voor natuur. Het gaat om € 125 miljoen voor aanleg van natuur ter compensatie van projecten van rijk en waterschappen en € 125 miljoen voor herstel en verbetering van natuur en voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen. Er komt een regeling waarmee terreinbeherende organisaties, in samenspraak met provincies, aanvragen kunnen indienen voor vermindering van de stikstofgevoeligheid.  Dit kan bijvoorbeeld voor:

  • het versnellen / intensiveren van natuurherstel;
  • hydrologische maatregelen bij natuurgebieden;
  • versneld inrichten van verworven natuurgronden;
  • verwerven van ‘sleutelhectares’ tegen versnippering en om robuuste ecologische verbindingen te realiseren;
  • het behalen van doelen in het kader van de Kaderrichtlijn Wate

In de voorwaarden van de regeling zal worden vastgelegd dat deze middelen moeten worden ingezet voor die maatregelen en locaties waar ze het meest effectief bijdragen aan een hoger doelbereik. Naast dit besluit over 2020 wordt later dit voorjaar besloten of deze bijdrage structureel gaat worden. Daarmee zou er dus structureel een groot bedrag (250 mln.) extra beschikbaar komen voor het beheer van natuur.

Dit besluit komt niet uit de lucht vallen. Er was al eerder aangekondigd en terreinbeherende organisaties (in elk geval SBB en NM) werken nu plannen hiervoor uit. Deze plannen zullen gebaseerd zijn op te verwachten positieve effecten op de aanwezige natuur en mogelijk ook in samenhang worden gemaakt met brongerichte maatregelen zoals het opkopen van veehouderij bedrijven.
Het geld komt dus niet beschikbaar voor het Nationaal Park, maar zal wel ten goede komen aan inrichting en beheer van natuur in het nationaal park. Het Nationale Parken Bureau brengt dit onder uw aandacht zodat u weet dat dit ook van belang kan zijn voor intensivering van beheer en inrichting van uw park en dat u kunt informeren en overwegen op welke wijze uw park een rol kan spelen bij het ontwikkeleng van deze plannen.

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen