Meer duidelijk over impuls van 6 miljoen voor Nationale Parken Nieuwe Stijl

28-04-2020 1438 keer bekeken 0 reacties

De komende drie jaar stelt LNV 6 miljoen euro beschikbaar voor Nationale Parken die zich willen ontwikkelen naar de nieuwe Standaard. Hiermee worden gebiedsprocessen ondersteund die de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van de Nationale Parken versterken. Inmiddels zijn de contouren van de regeling bekend.

Elk Nationaal Park kan één subsidie aanvragen, met een maximum van 400.000 euro Rijksbijdrage. Dat doen ze op basis van een projectplan met een looptijd van maximaal 3 jaar (tot en met uiterlijk 2023). In dit projectplan motiveert een Nationaal Park welke stappen ze wil zetten voor welke onderdelen van de standaard, met welk ambitieniveau en tegen welke kosten. De organisatie van het Nationaal Park kiest zelf aan welke onderdelen van de standaard wordt gewerkt.

De subsidie is bedoeld voor:
a. De ondersteuning van gebiedsprocessen ten behoeve van planvorming en visievorming over welke ambities van de standaard het gebied wil realiseren en hoe
b. Het opstellen van (onderdelen van het) ambitiedocument, zoals bedoeld in de standaard
c. Uitvoeren van studies op het gebied van regionale samenhang, ecologie of natuur (bijvoorbeeld een landschapsbiografie of een ecologisch systeem)
d. Het maken van brochures en communicatiematerieel ten behoeve van voorlichting en educatie.
 
De subsidie is niet bedoeld voor fysieke investeringen in de parken. Met de extra Rijksgelden wordt maximaal vijftig procent van de subsidiabele kosten vergoed, de cofinanciering komt uit de regio. De planning is erop gericht de regeling per 1 juli open te stellen. De regeling wordt de komende maanden verder uitgewerkt, in afstemming met provincies en het Nationale Parkenbureau.

Op 19 mei organiseren LNV, RVO en het Nationale Parken Bureau nog een digitale informatiebijeenkomst  over de Regeling en worden er Q&A’s over de Regeling rondgestuurd. Gebieden die advies willen over de inhoud van hun aanvragen kunnen terecht bij het NPB. U kunt terecht bij de volgende personen, of stuur een e-mail info@nationaleparkenbureau.nl

• Jori Wolf – Aanspreekpunt Noord en Oost: Wadden, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
• Saskia de Mol van Otterloo - Aanspreekpunt West: Zuid – en Noord Holland en Zeeland
• Ferrant de Haan - Aanspreekpunt Midden: Utrecht, Flevoland en Gelderland
• Janneke van Montfort - Aanspreekpunt Zuid: Limburg en Brabant

 

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen