Educatiestrategie - Magische Momenten

17-07-2020 2238 keer bekeken 0 reacties

Magische momenten, de educatiestrategie voor het Nationale Parken programma is onlangs vastgesteld.

In de visie voor de komende 10 jaar is er in het bijzonder aandacht voor kinderen met als doelstelling dat alle kinderen in Nederland minstens 1 keer voor hun 12de jaar in een Nationaal Park komen. ‘Magische momenten’, de educatiestrategie voor de Nationale Parken, beschrijft de stip op de horizon en de educatiedoelen in de Nationale Parken. 

De strategie besteedt aandacht aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor goede educatie waarmee de gestelde doelen worden bereikt. Daarnaast bouwt ze voort op de aanpak en ervaring van de afgelopen decennia waarin partijen in de Nederlandse nationale parken samenwerkten aan educatie en communicatie. De strategie vormt het uitgangspunt voor educatie in alle Nationale Parken. Het verhaal van de Nederlandse natuur in het algemeen én het specifieke verhaal van het Nationaal Park in het bijzonder: samen vormen zij de kapstok waaraan de educatieve activiteiten in de Nationale Parken worden opgehangen. Elk gebied kent een eigen karakteristieke invulling en diversiteit, eigen speerpunten en eigen prioriteiten. Het uiteindelijke aanbod van educatieactiviteiten is zodoende maatwerk per park; in dit aanbod komt de samenhang tussen de Nationale Parken duidelijk naar voren.
Educatie en educatieve concepten ontwikkelen zich doorlopend, evenals de doelgroepen en de middelen om die doelgroepen te bereiken. Hoewel de strategie een looptijd heeft van tien jaar, wordt het daarom om de vijf jaar geëvalueerd en eventueel herijkt.

De educatiestrategie is opgesteld door het ‘expertteam educatie Nationale Parken’, onder de paraplu van het programma Nationale Parken en in opdracht van het Nationale Parken Bureau. De strategie wordt zo snel mogelijk gepubliceerd op deze site.

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen