Onderzoeksrapport mogelijkheden samenwerking beschermde gebieden en conventionele landbouw.

20-04-2021 776 keer bekeken 0 reacties

Lisanne Kruitwijk, masterstudent Bos- en Natuurbeheer aan Wageningen University deed onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen beschermde gebieden en conventionele landbouw voor Europarc.

De EU biodiversiteitsstrategie die vorig jaar is gepubliceerd stelt ten doel dat 30% van het EU land en wateroppervlak een beschermde status moet krijgen voor 2030. Om dit te bewerkstelligen zal de koppeling met de landbouw gemaakt worden. Traditioneel gezien staan landbouw en natuurbescherming en ontwikkeling vaak lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de inrichting van het landelijk gebied.  Samenwerking zien we bijna uitsluitend bij duurzame en kleinschalige landbouw, terwijl de grote intensieve landbouw een groter impact op natuurgebieden kan hebben. 

EUROPARC Federation, de grootste Europese koepelorganisatie van beschermde gebieden, is op Europese schaal al veel bezig met beschermde gebieden en landbouw.  Aangezien ook Europarc met de vraag zit hoe de koppeling met de grote agro-industrie gemaakt kan worden, en we eventuele samenwerking kunnen bewerkstelligen heeft Europarc Lisanne Kruitwijk, masterstudent Bos- en Natuurbeheer aan Wageningen University, tijdens haar stageperiode onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen beschermde gebieden en conventionele landbouw.

Dit onderzoek bestond uit interviews en een enquête  gericht op beschermde gebieden in Duitsland, Nederland en Luxemburg. De belangrijkste bevindingen waren drie velden waarin beschermde gebieden en conventionele landbouw kunnen samenwerken: (1) Het is belangrijk om te kijken naar technische oplossingen die de bodem en waterkwaliteit van de landbouw kunnen bevorderen wat weer goed is voor de natuur; (2) omdat beschermde gebieden bezoekers trekken kunnen ze consumenten zoeken die bereid zijn meer te betalen voor lokale en duurzame producten; (3) als laatste is het interessant om te onderzoeken hoe boeren betrokken kunnen worden in de governance structuren van beschermde gebieden zodat communicatie op gelijke voet plaatsvind en vertrouwen kan ontstaan. 

Een van de belangrijkste lessen uit dit onderzoek is dat iedereen goede zorg voor het landschap belangrijk vindt, maar wat wordt beschouwd als goede zorg verschilt per stakeholder. Het klinkt misschien logisch maar dit bewustzijn in verschillende paradigma’s kan communicatie en samenwerking verbeteren.  
Naast dit onderzoek organiseerde EUROPARC vorige week een webinar over dit onderwerp en onderzoek.

Meer informatie is te vinden in de links hieronder:
Onderzoeksrapport
EU biodiversiteitsstrategie
EUROPARC en landbouw
Info over het webinar 
Kijk het Webinar terug

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen