Nationale parken als vliegwiel voor samenwerking

30-11-2021 586 keer bekeken 0 reacties

Hij houdt zich al een aantal jaren bezig met Nationaal Park Nieuw Land, maar sinds juli van dit jaar zet Michiel Rijsberman zich als nieuwe voorzitter van Stichting Nationale Parken (SNP) ook in voor het hele stelsel van nationale parken.

Rijsberman wil vanuit die rol graag een bijdrage leveren aan de invoering en borging van een nieuw toekomstbestendig stelsel van nationale parken. ‘Hoe mooi zou het zijn als we de nationale parken vol trots voorop elke toeristische folder presenteren.’ 

Duidelijkheid
Hoog op de prioriteitenlijst van de nieuwe voorzitter staat het creëren van duidelijkheid. Rijsberman. ‘Het oude stelsel met 21 nationale parken bestaat naast de ontwikkeling van nationale parken nieuwe stijl. Dat begrijpt niemand. Ook helderheid over de financiering en de rol hierbij van het Rijk, provincie en andere partners in en rondom de nationale parken is nodig. Als we weten wat de nieuwe standaard voor de parken in de praktijk betekent en hoe we het geheel willen organiseren, kan vervolgens het Nationale Parken Bureau bekijken hoe het parken kan inspireren en helpen de hogere kwaliteitsstandaard te bereiken.’

Diversiteit 
Om de bestuurders en hun parken beter te leren kennen startte Rijsberman met een rondje langs de leden van SNP. Alhoewel deze ontmoetingen nog lopen, deelt hij graag wat eerste indrukken. ‘Alle nationale parken zijn anders. De parken verschillen in eerste instantie vooral van elkaar op het gebied van natuur en landschap. Logisch, want juist daarom kregen ze deze status. Daarnaast kent elk park een andere lokale context die doorwerkt in de wijze van organisatie. Sommige parken zijn blij met de nieuwe ontwikkelingen, anderen hebben er meer moeite mee.’ 

Consensus
Tegelijkertijd constateert hij ook een grote consensus. ‘De leden die ik tot nog toe heb gesproken willen allemaal toewerken naar een Nationaal Park Nieuwe Stijl. Niet allemaal even veel en vergaand, maar zij zijn zich er terdege van bewust dat verdere ontwikkeling belangrijk is, waarbij vooral de maatschappelijke relevantie een rol speelt. Dit vraagt continu aandacht en uitleg waarom investeringen nodig zijn. Als park wil je waarde toevoegen; voor de regio, ondernemers en niet in de laatste plaats voor de bewoners uit de omgeving zelf.’ 

Aantrekkingskracht
De ontwikkelingen in de parken gaan verder dan natuurbescherming. Een Nationale parken-label zorgt volgens Rijsberman niet voor een betere zorg voor de natuur want dat ben je als beheerder sowieso verplicht. Alle nationale parken beschikken over gebieden met een N2000-status. ‘De richtlijnen hiervoor zijn streng en iedereen houdt zich hier aan. Het label zorgt wel voor meer aantrekkingskracht voor bezoekers, zowel in binnen- als buitenland. In de nationale parken kun je als bezoeker echt iets bijzonders beleven. En daar moet iedereen van kunnen meeprofiteren.’

Veel energie
Het label én een toekomstbestendig stelsel zijn nodig om onze ambities waar te kunnen maken. Het label van Nationaal Park zorgt vooral voor beweging zegt Rijsberman. ‘Het fungeert als vliegwiel voor ontwikkeling. Het biedt mogelijkheden om samen op te trekken. Niet iedereen is daar misschien even blij mee in het begin; oude posities en verhoudingen kunnen namelijk veranderen.’ Maar ook dat hoort er een beetje bij vindt hij. ‘De samenwerking met bewoners, vrijwilligers, gemeenten, ondernemers en agrariërs kan tot mooie resultaten leiden, waarbij natuur en economie hand in hand gaan. Ik zie daar mooie voorbeelden van. Ik verbaas me soms over de hoeveelheid energie die er bij de parken zit, vooral bij de nieuwere parken die volop in ontwikkeling zijn. Dat gun ik de andere parken ook. Die energie zou besmettelijk moeten zijn.’

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen