Stand van zaken Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030

14-12-2023 303 keer bekeken 0 reacties

Het is alweer even geleden dat het netwerk is bijgepraat over de stand van zaken van de diverse onderdelen van het beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030. Sinds de bijeenkomst op 21 september in Utrecht is er veel gebeurd. Hieronder een korte impressie waar we mee bezig zijn vanuit LNV.

Voorbereidingen regeling ondersteuning Nationale Parken 2024

Momenteel wordt gewerkt aan de tekst van de regeling voor 2024. Deze is bedoeld om de parken financieel te ondersteunen in het komende jaar op weg naar een meerjarige regeling voor de periode 2025 – 2030.
De inhoud van de regeling is besproken in de werkgroep met de vertegenwoordigers van de parken, provincies en het parkenbureau en er ligt inmiddels een versie die binnenkort wordt doorgezet naar RVO voor publicatie en openstelling.
Zoals bekend kan de regeling pas van start gaan na definitief akkoord op de begroting door de Tweede en de Eerste Kamer (naar verwachting in februari). De bedoeling is om zo snel mogelijk na vaststelling de regeling te publiceren. De regeling zal werken over heel 2024, dus de gemaakte kosten die binnen de regeling vallen zullen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 subsidiabel zijn.

Beleidsregel
De beleidsregel wordt opgesteld ter verduidelijking van de criteria in de huidige art. 8.3 van de Wet natuurbescherming (straks art. 3.68 Besluit Kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het is gebaseerd op het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024 - 2030 en de daarin opgenomen basiseisen voor nationale parken.

Met het besluit wordt een beleidsregel vastgesteld voor het beoordelen van aanvragen voor de toekenning van de status van Nationaal Park en voor aanvragen voor herbegrenzing van bestaande nationale parken in Nederland. Begin volgend jaar zal de tekst voor een korte consultatie schriftelijk worden voorgelegd aan het netwerk van parken, partners en provincies, voordat de Minister er een besluit over neemt. Na publicatie in de Staatscourant treedt de beleidsregel in werking. Naar verwachting is dit in februari.

Ambitieplannen Educatie & Communicatie
Naar aanleiding van de uitvraag naar de ambities van de nationale parken op het gebied van educatie en communicatie, heeft LNV van nagenoeg alle parken een ambitieplan ontvangen. De plannen worden momenteel geanalyseerd. Begin januari volgt er duidelijkheid over de inzet van IVN in alle parken voor 2024. Een hogere bijdrage in 2024 zal vooral gericht zijn op het versterken van de inzet in de parken die aan de ondergrens zitten qua ondersteuning op het gebied van educatie en communicatie, zodat zij beter in staat worden gesteld om ambities te realiseren.

In 2024 zal voor de periode 2025 en verder gebruik gemaakt worden van de ambities in de ingediende plannen. Dit geldt zowel voor de IVN-lijn waarbij een definitieve herverdeling zal worden voorgesteld, als voor de regeling 2025 en verder.

Sturing en governance
LNV heeft dit najaar de sturing voor de uitvoering van het beleidsprogramma vormgegeven. Zo is eind oktober een werkgroep (van LNV, provincies, NPB en SNP) van start gegaan om onderdelen van het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024 - 2030 uitvoeringsklaar te maken, zoals de landelijke organisatiestructuur. En er wordt nog dit jaar een start gemaakt met het opzetten van een monitoringssysteem.

Op 23 november was er de eerste bijeenkomst van de stuurgroep met Geertje van Hooijdonk (vz, directeur natuur LNV), Mark Waaijenberg (namens de provincies, Nationaal Park Nieuwland) en Jan van de Venis (voorzitter SNP en Kernteam). Gedeputeerde Harold Hofstra (GS Flevoland) is beoogd deelnemer aan de stuurgroep namens de provincies. In januari volgt er een nieuwe stuurgroep, waarin de betrokkenheid van de provincies in governance en financiering centraal staat.

Vervolg
Begin 2024 zal ook gestart worden met het maken van partnerafspraken. Het idee is om daarvoor een oploop te organiseren in het eerste kwartaal van 2024. Maar eerst wordt er hard gewerkt aan de bovengenoemde punten.

Via deze weg wenst LNV iedereen een goede kerst en een frisse start van 2024, waarin we met goede energie verder werken aan onze prachtige Nationale Parken. Tot dan!


 

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen