Regiegroep Nationale Parken van start

April 28, 2020 113 keer bekeken 0 comments

De Regiegroep Nationale Parken is in april van start gegaan met haar werkzaamheden. In de Regiegroep zitten de bestuurlijk vertegenwoordigers van de opdrachtgevers en partners van het programma Nationale Parken.

Zij sturen op de jaarplancyclus en de programmatische aansturing van het NPB. In april heeft de Stuurgroep het Jaarplan 2020 van het Nationale Parken Programma vastgesteld. De Regiegroep komt in 2020 nog 2 keer bij elkaar. In de regiegroep hebben zitting:

• Anita Pijpelink – gedeputeerde Zeeland, namens de provincies en mede-opdrachtgever
• Donné Slangen – Ministerie LNV en mede-opdrachtgever
• Hendrik Oosterveld, Janine Caalders en Jan van de Venis (SNP) – namens de Nationale Parken
• Teo Wams (Natuurmonumenten) en Adrienne Vriesendorp (FPG) – namens de terreinbeheerders
• Paul Makken (ANWB) en Kees van Wijk (Gastvrij NL) – namens de toeristisch-recreatieve en gastvrijheidssector
• Janneke van Montfort (NPB)

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings